035 - 622 4589    

Over Knowledge Network


Marktinzichten door journalistieke aanpak
Knowledge Network produceert en verrijkt content voor sectoren of organisaties om business events een sterke kwaliteitsimpuls te geven. Op journalistieke wijze worden trends en ‘game changers’ op met name geopolitiek en economie aan het licht gebracht. Met zorg, persoonlijke aandacht, diepgang en in nauwe samenwerking (met veelal deelnemers zelf) faciliteert Knowledge Network u met nieuwe relevante kennis over uw business. Of het nu gaat om met de nieuwe inzichten uw strategische keuzes te ondersteunen of ‘thought leadership’ te tonen aan uw (interne) klantkring.

Inhoudelijk event door marktonderzoek
De producenten Arend Jan Boekestijn en Joost de Zeeuw verrichten vooraf gedegen onderzoek. Vervolgens vinden er intensieve gesprekken plaats (+/- drie uur) met de 'captains of industry' om uit te vinden of het onderzoek de relevante internationale geopolitieke en economische ontwikkelingen die van invloed zijn op uw organisatie of sector adequaat in kaart heeft gebracht. Ten slotte wordt met al deze nieuwe inzichten het onderzoeksrapport en dus ook de uiteindelijke presentatie voor het event herschreven. Het voordeel van deze methode is dat alle aanwezige kennis al voor het event bij elkaar wordt gebracht en uw deelnemers inhoudelijk worden betrokken bij de productie. Het gevolg is dat de presentaties tijdens het event en de discussies die volgen aan kwaliteit winnen.

Wij zijn u graag van dienst om uw Kennis(netwerk)event vanuit content te ontwikkelen en als inhoudelijk regisseur op de dag zelf te leiden. U kunt vrijblijvend contact opnemen op info@knowledge-network.nl voor een goed gesprek.
Stacks Image 2022
Arend-Jan Boekestijn is geboren in 1959 te Amstelveen. Na het VWO studeerde hij geschiedenis en politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit. Van 1986 tot 1989 was hij verbonden aan het European University Institute te Florence. Vanaf 1989 is hij werkzaam bij de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Zijn publicaties liggen op het terrein van de geschiedenis van het Europese statensysteem in de 19e en 20e eeuw, geopolitieke ontwikkelingen en de geschiedenis van de Europese Integratie.
Van 2003 tot 2006 was hij lid van de klankbordgroep van de Nederlandse Minister van Defensie. Vanaf november 2006 tot november 2009 was hij lid van de Tweede Kamer voor de VVD fractie met de portefeuilles defensie en ontwikkelingssamenwerking.
Boekestijn is buitenlandcolumnist bij Elsevier en geeft commentaar op radio en tv.
Stacks Image 2030
Joost de Zeeuw is geboren in 1981 te Made (Noord-Brabant). Na de studie Hospitality Management aan Stenden University (voormalig Hotel Management School Leeuwarden) studeerde hij af in Marketing aan de Vrije Universiteit, te Amsterdam. Na internationale werkervaring in Frankrijk, Indonesië en Chili (Zuid-Amerika) is hij in de periode 2005 – 2007 werkzaam geweest bij Institute for International Research als Segment Manager Industry & Energy, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kennis- & netwerkbijeenkomsten.

Van 2007 – 2011 is hij eerst gedetacheerd en vervolgens werkzaam geweest bij USG People als Business/Product Development Manager waar hij kennis heeft genomen van de marktwerking in de Zorgsector door invoering van de WMO. Voor USG People heeft hij diverse HBO-duaaltrajecten en Management Traineeships ontwikkelt voor gerenommeerde banken en gemeenten.

In de periode 2011 – 2014 was hij Marktmanager Strategie Summits bij VNU Exhibitions (inmiddels Jaarbeurs). Hier was hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en organiseren van Strategie Summits voor bestuurders binnen de volgende branches: Bouw; Zorg; Overheid; Industrie; Energie & Utilities; Onderwijs; Supply Chain & Logistiek. En voor de volgende functies HR-Directeuren en CIO's.

Momenteel is hij zelfstandig producent van sterk inhoudelijke bijeenkomsten vanuit zijn bedrijf Knowledge Workers en in co-partnership vanuit Knowledge Network welke hij gezamenlijk leidt met Arend Jan Boekestijn.